Menu

Om Boldklubbens venner

Ryslinge Boldklubs Venner er en støtteorganisation til RB41 som hovedsageligt støtter ungdomsarbejdet med fodbold i Ryslinge.

Vi laver arrangementer som Loppemarked, Skt. Hans aften med bål, Banko, men udgiver i samarbejde med RB41 også et klubblad 3 gange årligt, hvor vi finder sponsorer til både annoncer, bandereklamer og spilletrøjer.

Ryslinge Boldklubs Venner

v/ Formand Anna Bak

Ellehavevej 1

5856 Ryslinge

Mobil: 6092 3438

Mail: rb41venner@outlook.dk

Web: www.ryslingeboldklub.dk

CVR nr. 76828210 

Konto Andelskassen, Ringe afdeling

Reg. 5961 Kontonummer 1074002